Архив на статийте.

За 10 клас - Информатика

29.05.2012 11:20
Примери върху цикли  Да се напише програма, която: позволява въвеждане на число N и извежда най-голямата цифра, която се съдържа в записа на числото и броят на цифрите в него. VAR n,i,broi,chislo,cifra,max : integer; ... write('vavedi chislo:...

За 10 клас - Информационни технологии

28.05.2012 09:45
СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.doc (25,5 kB)    

За 11б - ЗИП ИТ

22.05.2012 09:23
Курс по web-дизайн - HTML

За 9 клас - Информатика

17.05.2012 09:56
Цикъл с предусловие - while.ppt (44,5 kB)

За 9 клас - Информационни технологии

07.05.2012 10:43
Създаване и редактиране на диаграми.doc (67,5 kB)    

За 9 клас - Информатика

03.05.2012 09:33
Задача.ppt (63,5 kB)

За 9 клас - Информатика

02.05.2012 12:47
https://www.pmgmontana.com/projects/coding-bg/bg/examples_order.php?id=2

За 9 клас - Информационни технологии

23.04.2012 12:37
Изчисления в ЕТ.doc (66,5 kB)    

За 9 клас - Информационни технологии

20.04.2012 16:06

За 9 клас - Информатика

18.04.2012 18:30
Program Primer; Begin    write(‘1+2=’);    writeln(1+2);    readln; End. ___________________________________________________________________________________   Програма, която въвежда стойностите на реалните променливи a и b и...
Бележки: 61 - 70 от 98
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>