ОФОРМЯНЕ НА ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ

12.02.2019 15:38

Оформяне на текст и изображения в презентация.pptx