ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

04.01.2019 08:29

Пeриферни устройства.ppt (603 kB)