РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ "ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ" - 9 б клас

02.05.2019 09:20
№ в класа брой точки оценка
1 не се явил -
2 10 4
3 5 2
4 9 4
5 12 5
6 11 5
7 11 5
8 не се явил -
18 10 4

 

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТ:

1-5 точки - Слаб (2)

6-8 точки - Среден (3)

9-10 точки - Добър (4)

11-12 точки - Много добър (5)

13-14 точки - Отличен (6)