За 5 юни /петък/ - ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

05.06.2020 09:00

Здравейте, 10в!

 

Тези от вас, които не ми изпратиха проучването (от 22 май) и задачата (от 29 май) имат последна възможност да го направят!

Ако не получа двете задания до края на деня, ще получите слаби оценки!!!

 

 

За днес имате час, предвиден за преговор. Запишете в тетрадките си плана и си припомнете изученото:

 

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

І ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ

1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията

2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество

ІІ СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

1. Алгоритми - същност и свойства

2. Методи за описание на алгоритмите

3. Видове алгоритми

4. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства

ІІІ. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ

1. Решаване ва проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии

2. Техническа и организационна сигурност при работа с дигитална среда

3. Въздействие на дигиталните технологии върху здравето и околната среда