ЗА 10 Б - ГЕНЕРИРАНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ

06.12.2018 12:02

Генериране на запитвания и създаване на отчети.ppt