За 10 клас - Информационни технологии

18.04.2012 15:06

ВЪПРОСИ

1. За какво служи мрежовият софтуер?

2. Кой хардуерен компонент свързва мрежовият кабел с компютъра?

3. Видове достъп до Интернет.

4. Интернет скоростта се измерва в ..................................

5. Начини на търсене на информация в Интернет.

УСПЕХ !!!