За 11 май /понеделник/ - РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ + ОЦЕНКИ

11.05.2020 09:00

Здравейте, 10б!
Качвам ви резултатите от теста и оценките ви до този момент.  Ако имате въпроси, на разположение съм! Поставила съм и две отлични оценки на № 3 и № 7 за активно участие в учебния процес и изпращане на всички поставени задачи в срок (без подсещане)!

ОЦЕНКИ 10б.docx


За днес имате нов урок, който трябва да научите и запишете в тетрадките!

УРОК:
Решаване на проблеми при използване на дигитални технологии.pptx