За 17 март /вторник/

17.03.2020 09:00

Здравейте, 12а! С вас сме в края на последния раздел за 12 клас „Предпечатна подготовка“ и трябваше да го завършим с изготвяне на брошура за оценка. Наясно съм, че вкъщи най-вероятно неразполагате с MS Publisher и на този етап работата по този проект отпада.

През цялото време на дистанционно обучение ще ви давам само задачи за затвърждаване на материала, който сме изучили до момента.

 

Задача /срок за изпълнение до 20 март/:

Използвайки познанията си по

създайте HTML страница „Използване на интернет“ със следното съдържание:

  1. Информация за основните протоколи.
  2. Видове достъп.
  3. Услуги, предлагани в интернет.

Задължителни елементи в страницата:

  1. Подходящи графични изображения – min. 3
  2. Хипервръзка към сайтове, съдържащи информация за интернет (хипервръзките да се отварят в отделен прозорец)
  3. Изображение за фон на страницата

Изисквания:

  1. Несерифен шрифт
  2. Именувайте файла с вашето име (например: marina.html)

 

Страниците си за оценка изпращайте на e-mail: metodieva_it@abv.bg