За 2 юни /вторник/ - ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

02.06.2020 09:00

Здравейте!

Запишете в тетрадките си плана за годишен преговор и си припомнете изученото от началото на годината:

 

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

І КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

1. Информационни технологии и социално общуване

2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение

3. Ефективно търсене на информация

ІІ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

1. Съвременни компютърни системи - история

2. Съвременни компютърни системи - компоненти

3. Съвременни операционни системи

4. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства

5. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства

ІІІ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

1. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми

2. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми

3. Архивиране на данни

ІV СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

1. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове

2. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт

3. Публикуване на сайт в интернет

V РАБОТА ПО ПРОЕКТ В ЕКИП

1. Основни етапи при разработване на проект. Работа по проект в екип.

 

Следващият вторник ще разберете какви оценки се очертават за срока и годината!