За 24 април /петък/ - КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И КОНФИГУРАЦИИ

24.04.2020 09:00
ПРЕГОВОР
През 1944-1946 г. американският учен Джон фон Нойман взема участие в конструирането на компютъра ENIAC. През 1946 г. той представя свой проект за създаване на автоматична машина, наречена EDVAC. В него обосновава принципите на съвременния компютър. Повечето от тях са известни от преди това, но за пръв път той ги систематизира. Знаете че, те са известни като архитектура на Фон Нойман. Всички компютри, които се създават след това, са базирани на тази архитектура.

Да си припомним принципите на Джон фон Нойман:

I принцип: Компютърът е електронно устройство и всички операции в него се извършват от електронни схеми.

II принцип: Информацията в компютъра се представя в двоична бройна система.

III принцип: Компютърът е програмно управляемо устройство. Програмата, която управлява работата на електронно-изчислителната машина се съхранява в паметта на машината заедно с данните и междинните числови резултати.

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение до 27.04/ 
Направете схема на Фон-Ноймановата архитектура. 
Файлът да бъде именуван с вашето име и във формат .docx
Задачата изпращайте на 
е-mail: metodieva_it@abv.bg 

P.S. За изготвянето на схемата използвате Shapes в Word, a не копирани изображения на архитектурата от интернет!