За 26 май /вторник/ - Работа по проект "Компютърна система"

26.05.2020 09:00

Здравейте!

Днес е последен ден за работа по проект "Компютърна система". Имате още малко време за довършителни работи - до 00:00 часа. 

От 27 май /утре/ ще започна проверяването на сайтовете и не трябва да правите повече никакви промени по тях.

 

ВАЖНО!

1. Прави ми впечатление, че няколко човека не са работили въобще по сайтовете си - това са № 1 и № 3. 

2. № 6 и № 12 не благоволиха да ми изпратят адрес на сайт. 

3. № 8 има технически проблем и ще работи по проекта до 2.06.2020 г.