За 29 май /петък/

29.05.2020 09:00

Здравейте!

Без домашно за днес са: № 14, № 15 и № 16 !!! 

 

Важни указания за задачате или къде най-много се греши:

1. При копиране и поставяне на таговете от презентацията кавичките са станали наклонени, а задължително трябва да са прави!

Пример: Правилно изписани кавички на picture.jpg и грешно изписани на windows.jpg

2. Когато преоразмерявате изображение с WIDTH и HEIGHT трябва да знаете предварително размера на изображението. Това става с десен бутон върху изображението, избирате от контекстното меню Свойства и след това Подробни данни

Ако то е 1200х800 и решите да намалите с 200 хоризонтално трябва да намалите с 200 и вертикално, за да не се смачка изображението! 

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение - до края на деня/:

Направете html страница, която изглежда така:

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Форматирайте текста по същия начин (заглавие -  център, bold, подчертано; първи абзац - bold;) 

2. Използвайте таг за номериран списък

3. Вмъкнете изображението, центрирайте го и му поставете рамка.

(изтеглете изображението  тук )

4. Изберете подходящо изображение за фон на страницата.

 

ВАЖНО:

Задачата изпращате като архив (именуван с вашето име) на metodieva_it@abv.bg

Архивът трябва да съдържа html файла и двете изображения (изображението в страницата и изображението за фон).