За 29 май /петък/

29.05.2020 09:00

Здравейте!

Качвам таблица за изпълнението на домашното от миналата седмица. Тъй като скоро ще се оформят оценки, да няма учудени накрая!

№ в клас Домашно от 22 май 2020 г. 
ПРОУЧВАНЕ ЗА:
1. Какво е зелена ИТ стратегия (Green IT)?
2. Какво от нея може да приложите в своето ежедневие?
1 Без домашна работа
2 Без домашна работа
3 Без домашна работа
4 Без домашна работа
5 Изпратено домашно
6 Без домашна работа
7 Без домашна работа
8 Без домашна работа
   
10 Без домашна работа
11 Изпратено домашно

 

За днес имате нова задача за упражнение!

ЗАДАЧА /срок за изпълнение - до края на деня/: 

Изтеглете таблицата и направете нужните изчисления и диаграма! 

Задача ЕТ.xlsx

Преименувайте файла с вашето име и номер в клас (например: Анелия1.xlsx) и го изпратете на e-mail: metodieva_it@abv.bg