За 3 април /петък/ - МЕТОДИ ЗА ОПИСАНИЕ НА АЛГОРИТМИТЕ

03.04.2020 09:00

Здравейте, 10в! От миналия час научихте какво е алгоритъм и кои са свойствата на алгоритмите. 

Днес ще разгледаме начините за тяхното представяне - словесно, схематично (чрез блок-схема), чрез псевдокод и език за програмиране.

 

УРОК:

Методи за описание на алгоритмите.pptx

 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ:

1. Отваряте си презентацията и си записвате урока в тетрадките.

2. Няма да ви давам домашно, но ще искам от вас да си научите добре уроците, които сме взели!!!

 

ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЧАС, ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ:

1. Какво е алгоритъм?

2. Какви свойства притежават алгоритмите?

3. Кои са методите за описание на алгоритмите?

4. Как се описват алгоритмите схематично (чрез блок-схема)?

 

ВАЖНО:

От миналата седмица имахте задача да снимате записания в тетрадките нов урок "Алгоритми - същност и предназначение" и да ми го изпратите в Messenger. Срокът за изпълнение беше вчера! Само двама от групата  го направиха - № 3 и № 5. Имайте предвид, че си водя стриктно бележки кой, кога и дали изпраща задачите си. Вашата активност или пасивност в учебния процес в един момент ще бъде оценена! Ще бъдат оценени и вашите тетрадки със записани всички уроци!!! 

 

Хубав ден от мен и се пазете!