За 30 март /понеделник/ - АЛГОРИТМИ - СЪЩНОСТ И СВОЙСТВА

30.03.2020 09:00

Здравейте, 10б! Днес преминаваме към нов раздел "СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ". Първата тема от този раздел е "Алгоритми - същност и свойства". Запишете си урока в тетрадките и го научете! 

 

УРОК:

Алгоритми - същност и свойства.pptx

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение до 5.04/:

Снимате си тетрадката със записания урок и ми го изпращате в Messenger!

 

ВАЖНО! Само един от вас е изпратил домашното си от 23 март. Имахте цяла седмица да го направите! Тези задачи, които ви възлагам в един момент ще бъдат оценени!!! Пишете си старателно и уроците в тетрадките, защото когато се видим ще ги събера и тях за проверка и оценка!