За 5 май /вторник/ - ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ. РАБОТА ПО ПРОЕКТ В ЕКИП + ОЦЕНКИ

05.05.2020 09:00

Здравейте, 8а!

Качвам ви резултатите от теста и оценките ви до този момент.

ОЦЕНКИ 8а.docx

За днес имате нов урок, който трябва да научите и запишете в тетрадките! 

 

УРОК:

Основни етапи при разработване на проект. Работа по проект в екип..pptx

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение - до края на деня/:

Снимате си тетрадката със записания урок и ми го изпращате в Messenger!