За 6 април /понеделник/

06.04.2020 09:00

Здравейте, 12а! 

Упражнението ви за днес е предизвикателство! Нямам търпение да видя кой ще се справи!

Вече знаете как се правят номерирани (подредени) и неномерирани (неподредени) списъци. Те могат обаче и да се влагат един в друг!

 

Задача /срок за изпълнение-до края на деня/ 

Направите вложен списък (влагане на номериран списък в неномериран списък), който изглежда така:

Задачата изпращате като .html файл с вашето име на e-mail: metodieva_it@abv.bg

Ако някой от вас не се справи, утре в 9:00 ще кача решението на задачата!!!