За 6 април /понеделник/ - МЕТОДИ ЗА ОПИСАНИЕ НА АЛГОРИТМИТЕ

06.04.2020 09:00

Здравейте, 10б!  В миналия урок научихте какво е алгоритъм и кои са свойствата на алгоритмите

Днес ще разгледаме начините за тяхното представяне - словесносхематично (чрез блок-схема)чрез псевдокод и език за програмиране.

 

УРОК:

Методи за описание на алгоритмите.pptx

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение до 9.04 /:

Снимате си тетрадката със записания урок и ми го изпращате в Messenger!

 

ВАЖНО:

При неизпълнение на 3 поставени задачи в срок, се поставя слаба оценка. 

Това се равнява на 3 седмици (3 уч. часа) никаква активност в учебния процес!

Ето какво е положението към момента: оказва се, че работя само с № 1, 3 и 7.

№ в клас Задача от 23.03 Задача от 30.03 Задача от 06.04
1 + + +
2 - - очаква се...
3 + + +
4 - - очаква се...
5 - - очаква се...
       
7 + + очаква се...
8 - - +

+ означава изпратена задача

- неизпратена задача

 

P. S. Научете си добре последните два урока!!!