За 7 април /вторник/

07.04.2020 09:00

Здравейте ,11а!

За днес имате упражнение върху подравняване на параграф и оцветяване на различни части от текста в HTML документ. 

 

ЗАДАЧА:

1. Отварeте си урока Форматиране на текст в HTML документ.pptx и направете примерите от 5 и 6 слайд. 

 

Този път не е нужно да ми изпращате задачите на e-mail. Това упражнение ще ви помогне по-лесно да научите таговете.

 

P. S.  В петък ще ви дам вече по-сериозна задача, която изисква повече мислене от ваша страна.