За 8 клас - Информационни технологии

23.01.2012 22:57

Защита на данни в мрежова среда - Net_Security.ppt (1,1 MB)

 

Материали за работа в клас

1.

WinAccounts.exe (895,3 kB) - Проследете симулацията на създаване на потребител в Windows и задаване на неговите права. Попълнете таблицата:

Име на създадения потребител  
Тип на създадения потребител                                                                                               

 

2.

www.passwordmeter.com/ - Заредете Интернет страницата за да проверите сигурността на вашите пароли.