За Кристиян

31.01.2012 01:09

Виж тук:Вграждане на WAV файл.doc (212 kB)

ВАЖНО !

MID, WMA, MP3 файлове

При тези файлове не се прилага първия начин, а само втория, като задължително музикалния файл и презентацията се поставят в една и съща папка.

Забележка: Въпреки, че презентация с WAV файл може да се стартира и без приложен музикален файл, винаги правим папка с двата файла вътре, за да се избегнат провали.. При изпращане по е-мейл или Скайп изпращаме цялата папка (архивирана). Тогава всичко ще е наред при стартиране на друг компютър.
Действието по вграждането на тези файлове става са същите като при вграждането на WAV файл по втория начин.

 

УСПЕХ !!! :)