8 клас

СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРА, ВИЗУАЛЕН ДИЗАЙН И НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА НА САЙТ

19.03.2019 11:55
Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт.pptx  

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ

05.03.2019 11:22
Спец. софт. средства за създ. на уеб сайтове.ppt

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

04.01.2019 08:29
Пeриферни устройства.ppt (603 kB)

СЪВРЕМЕННИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

14.12.2018 10:05
Съвременни ОС.pptx    

СЪВРЕМЕННИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ - КОМПОНЕНТИ

30.11.2018 08:19
Съвременни компютърни системи-компоненти.pptx  

СЪВРЕМЕННИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ - ИСТОРИЯ

12.11.2018 13:02
Съвременни компютърни системи-история.pptx  

EФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

17.10.2018 17:16
Ефективно търсене на информация.pptx