2014 - 2015 учебна годинаКОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 8 клас 
/задължителна подготовка/

 

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9 клас 
/задължителна подготовка/КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10 клас 
/задължителна подготовка/КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 11 клас
/профилирана подготовка/
  КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 12 клас 
/профилирана подготовка/