2019 - 2020 учебна годинаКОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 8 клас 
/задължителни учебни часове/
  

 

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9 клас 
/задължителни учебни часове/КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10 клас 
/задължителни учебни часове/КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 11 клас
/профилирана подготовка/
  КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 12 клас 
/профилирана подготовка/