Здравни норми при работа с компютър

Столът. При нагласянето на стола клавиатурата трябва да е на нивото на лактите, краката да са свободно стъпили на земята, а колената на нивото на бедрата.
Бюрото. Aко след поставяне на пръстите върху клавиатурата ръцете са успоредни на пода, това означава, че височината на бюрото е добра за ергономична работа.
Работната поза.
Медиците препоръчват на 40 минути активна работа с компютъра 15 минути да се почива.
* гърба - гърбът трябва леко да опира в облегалката, като работещият се стреми да стои колкото може по-изправен.
* ръцете - ръцете трябва да бъдат отпуснати, лактите да са прибрани до тялото и успоредни на пода.
* китките - китките трябва да бъдат в хоризонтално положение при отклонение около 10 градуса нагоре или надолу.
* краката - бедрата трябва да са в хоризонтално положение или леко наклонени напред.

* главата - главата трябва да бъде във вертикално положение или леко наведена напред.
Мониторът. Горният край на монитора трябва да бъде под нивото на очите. Когато потербителят гледа монитора, неговата глава не трябва да бъде наклонена повече от 15 градуса.
Клавиарурата. Трябва да бъде поставена пред монитора.
* Клавиатурата може да се постави на специално чекмедже под основната плоскост на бюрото, но трябва да е на разстояние от 64 до 76 см. от пода.
* При работа с клавиатурата се препоръчва позицията на дланите да не се изменя повече от 10 градуса нагоре и надолу.
Мишката. Трябва да бъде поставена колкото може по-близо до клавиатурата, за да се запази правилна стойка.
Слушалките. Използването на слушалки за продължително време може да увреди в известна степен ушите на потребителя.
Осветлението. Съчетаването на два източника на светлина - изкуствен и естествен, трябва да се избягва. Препоръчва се при изкуствено осветление да се използват луминисцентни лампи.