2019 - 2020

 

Материалите за часовете по ИТ по класове 

ще бъдат качвани в раздел Уроци /точно в 9:00/ в деня, в който имате час!