За 10 клас - Информационни технологии

05.12.2011 13:01

ЗАДАЧА:

Съставете база от данни CONCERTS, съдържащи сведения за музикални концерти на изпълнители. Създайте:

1. Таблица CONCERTS с полета:

- номер - автоматичен номер

- изпълнител - текстово поле

- концерт - текстово поле

- дата - поле от тип дата /FORMAT - Short date/

2. Създайте форма CONCERTS за попълване на таблицата

номер изпълнител концерт дата
1 Шъная Туейн Италия 21.3.2012 г.
2 Род Стюърт Канада 14.4.2012 г.
3 Брайън Адамс България 17.5.2012 г.

 

3. Създайте заявка CONCERTS с полета "изпълнител" и "концерт".

4. Създайте отчет CONCERTS за отпечатване с всички полета.