За 24 април /петък/

24.04.2020 09:00

Здравейте, 11а! Днес имате упражнение върху HTML списъци. 

 

ЗАДАЧА /срок за изпълнение - до края на деня/:

Създайте HTML документ със следния текст /съдържащ номериран и неномериран списък/:

Изисквания:

1. Шрифт - Georgia

2. Обърнете внимание, че в текста има думи с удебелен и наклонен шрифт.

2. За създаването на двата списъка използвате научените тагове от миналия час!


Задачата изпращайте на e-mail: metodieva_it@abv.bg