За 9 юни /вторник/ - РАБОТА ПО ПРОЕКТ

09.06.2020 09:00

Здравейте!

Предстоят ви 3 учебни часа работа по проект. 

ПРОЕКТ /срок за изпълнение - 14.06/:

Създайте HTML страница "Символи на Европейския съюз" със следното съдържание:

1. Информация за европейското знаме;  Европейския химн;  Ден на Европа;  Мото на ЕС.

 

Изисквания:

1. Изображение на знамето на ЕС и други графични изображения - min. 2

2. Хипервръзки (които се отварят в отделен прозорец) към страници за ЕС - min. 1

3. Хоризонтални линии - min. 1

4. Използвайте номериран или неномериран списък - min. 1

5. Изберете подходящ шрифт и фон за страницата.

 

*min. - означава минимум

Задачата изпращате като архив, именуван с вашето име на e-mail:  metodieva_it@abv.bg

Архивът трябва да съдържа . html файла и всички изображения, които сте използвали!